For mange vil såpe bare være såpe…

Her i Kjemico har vi lært at dette i beste fall er en sannhet med modifikasjoner. Det er snakk om kompetanse. Hva skal vaskes? Hvor ofte? Hva er ønsket effekt ? Hva kan gå galt ? Hvordan få en sunn økonomi på forbruket? Hva med miljøet?

Vår opplevelse er at vår kompetanse innen både kjemi og teknisk utstyr er kritisk for å maksimalisere bruken av korrekt vaskekjemi.

Hos Kjemico har vi alt fra avfetting og rene ph-nøytrale såper til komplekse hyperkonsentrat og mer nisjebaserte rengjøringsmidler.

Viktigst av alt så er vi særdeles glad i en god kjemiprat, så ta gjerne kontakt om det er noe vi kan være behjelpelig med.

Den gode kjemien oss i mellom…