Prowash Super Cleaner - 200 liter

Prowash Super Cleaner - 200 liter
Varenr.
100002
Enhet
stk

Prowash Super Cleaner 200l.
Et allsidig alkalisk vaskemiddel

Prowash Super Cleaner er et allsidig alkalisk vaskemiddel.
Prowash Super Cleaner kan benyttes på alle typer underlag: malt, lakkert, plast ol. og til de fleste enkle vaskejobber, også for utvendig- og innvendig bilvask.
Prowash Super Cleaner er defor godt egnet til vask av gulv, vegger og tak som vaskes ofte. Tynnede oppløsninger angriper ikke aluminium ved normal bruk.
Prowash Super Cleaner er meget godt egnet til bruk som høytrykksvaskemiddel. Et spesial område Super Cleaner benyttes til er etter en brann. Utstyr som er sotet ned renses effektivt med midlet.

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 10 - 200 deler vann. Kan benyttes i sterkere oppløsninger om smusset sitter fastbrent i underlaget. Mye og gammel smuss krever også sterke oppløsninger. Konsentratet kan benyttes direkte på spesielt vanskelige flekker og smuss.

Øket temperatur på vaskemidlet vil gi bedre vaskeresultat. Ved høyere temperatur smelter f.eks. fett som skal fjernes og det fjernes da i flytende tilstand. Forsåpningsprosessen som er en del av vaskeprosessen vil også gå raskere ved høyere temperatur, men NB: underlaget blir også lettere angrepet ved høyere temperatur og/eller sterkere konsentrasjon.

Underlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddeloppløsningen. Dette hindrer ytterligere uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.

Reaksjonstid: ca. 1-5 min.

Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

Generelt: La aldri vaskemidlet tørke opp på de flatene som vaskes. Solvarme biler anbefales å kjøles ned, før vaskemidlet legges på. Ved påføring av vaskemidlet og ved høytrykksvasking, skal det alltid arbeides nedenfra og oppover på flatene. Dette hindrer et stripet vaskeresultat og at vaskemidlet bare skylles av. Vaskemiddelrester skylles tilslutt av fra toppen og ned.

Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid benyttes gummihansker, dette for å hindre uttørring av huden. Alle vaskemidler virker uttørrende på huden ved lang tids kontakt, selv i svakere oppløsninger. Før man starter med vaskingen kan det anbefales at man smører inn huden med en fet krem slik at det er dette fettet som fjernes i steden for det naturlige fettet i huden. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud skylles alltid straks grundig bort med vann. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man unngår innånding av sprøytetåke.

Dokumenter
100002 Sikkerhetsdatablad Prowash super cleaner.pdf
© 2013 | KJEMICO AS | Tel: +47 901 56 200 | E-post: post@kjemico.no