Prowash Forvask+ med lukt - 200 liter

Prowash Forvask+ med lukt - 200 liter
Varenr.
100039
Enhet
stk

Prowash Forvask Pluss med lukt 200l.
Et flytende alkalisk kombinert vaske- og rensemiddel.

Prowash Forvask Pluss med lukt er et flytende alkalisk kombinert vaske- og rensemiddel.
Prowash Forvask Pluss med lukt er et spesialmiddel for rensing og vask av biler, motorer, utstyr etc.
Prowash Forvask Pluss med lukt anbefales i børstemaskiner og spesielt til høytrykksvasking.
Prowash Forvask Pluss med lukt løser og fjerner effektivt støv, eksos, søle, trafikkfilm, moderate mengder med olje og asfalt som ikke har fått festet seg for godt til underlaget.
Prowash Forvask Pluss med lukt kan brukes til å rense gravemaskiner, tungt utstyr, gulv i verkstedhaller, deler kan vaskes før reparasjon etc.
Prowash Forvask Pluss med lukt benyttes til selvvaskeanlegg med skummere, gjerne sammen med Skumforsterker

Tynningsforhold: Tynnes normalt med kaldt vann fra 3-10 deler. Kan benyttes i sterkere oppløsninger om smusset sitter fastbrent i underlaget. Mye og gammel smuss krever også sterke oppløsninger.
Underlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddeloppløsningen. Dette hindrer ytterligere uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.

Reaksjonstid: Fra 1/2 til 3 min. - avhengig av temperaturen.

Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

Generelt: La aldri vaskemidlet tørke opp på de flatene som vaskes. Solvarme biler anbefales å kjøles ned, før vaskemidlet legges på. Ved påføring av vaskemidlet og ved høytrykksvasking, skal det alltid arbeides nedenfra og oppover på flatene. Dette hindrer et stripet vaskeresultat og at vaskemidlet bare skylles av. Vaskemiddelrester skylles tilslutt av fra toppen og ned.

Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid benyttes gummihansker. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud skylles alltid straks grundig bort med vann. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man unngår innånding av sprøytetåke

 

Dokumenter
100039 Sikkerhetsdatablad Prowash Forvask+ med lukt.pdf
© 2013 | KJEMICO AS | Tel: +47 901 56 200 | E-post: post@kjemico.no