Prowash Auto Pluss - 200 liter

Prowash Auto Pluss - 200 liter
Varenr.
100032
Enhet
stk

Prowash Auto Pluss 200l.
Godt egnet til gulvvask, spesielt gjennom skumanlegg

Prowash Auto Pluss er godt egnet til gulvvask, spesielt gjennom skumanlegg

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 10 - 100 deler vann. Kan benyttes i sterkere oppløsninger om smusset sitter fastbrent i underlaget. Mye og gammel smuss krever også sterke oppløsninger. I gulvvaskemaskiner benyttes det en bruksoppløsning på 3-5% vaskemiddel.
Øket temperatur på vaskemidlet vil gi bedre vaskeresultat. Ved høyere temperatur smelter f.eks. fett som skal fjernes og det fjernes da i flytende tilstand. Forsåpningsprosessen som er en del av vaskeprosessen vil også gå raskere ved høyere temperatur, men NB: underlaget blir også lettere angrepet ved høyere temperatur og/eller sterkere konsentrasjon. Sterke oppløsninger kan derfor matte olje-og alkydmalinger. Nedmattingen avtar med fortynningen
Underlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddeloppløsningen. Dette hindrer ytterligere uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.

Reaksjonstid: ca. 1-3 min.

Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

Generelt: La aldri vaskemidlet tørke opp på de flatene som vaskes. Solvarme biler anbefales å kjøles ned, før vaskemidlet legges på. Ved påføring av vaskemidlet og ved høytrykksvasking, skal det alltid arbeides nedenfra og oppover på flatene. Dette hindrer et stripet vaskeresultat og at vaskemidlet bare skylles av. Vaskemiddelrester skylles tilslutt av fra toppen og ned.
Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid benyttes gummihansker og beskyttelsesmaske/briller. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud skylles alltid straks grundig bort med vann. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man unngår innånding av sprøytetåke

Dokumenter
100032 Sikkerhetsdatablad Prowash Auto Pluss.pdf
© 2013 | KJEMICO AS | Tel: +47 901 56 200 | E-post: post@kjemico.no